نمونه اعمال جراحی

زمینه های فعالبت تیم پزشکی ما

جراحی فک و صورت

جراحی فک در انواع وزمینه های گوناگونی انجام می شود مانند ترمیم آسیب دیدگی های صورت ناشی از تصادفات، حوادث طبیعی، صدمات ناشی از جنگ و…

انجام انواع عمل های زیبایی برای کوچک یا بزرگ کردن فک یا اصلاح زاویه مفصل فک و… (ژینوپلاستی) با استفاده از روش هایی مانند بکارگیری پروتز ها ونیز به کارگیری مینی پلیت های در عمل های جراحی بر روی فک وصورت برای اصلاح ظاهر یا ترمیم آسیب دیدگی های آن، از جمله زمینه های جراحی های فک و صورت می باشد

دکتر انوش قهرمانی با سابقه درخشان تحصیلی در دوره های پزشکی عمومی و تخصص گوش و حلق و بینی و با تجربیاتی پربار در طی قریب به ۲۰ سال فعالیت عملی و انجام عمل های جراحی گوناگون موقعیت مناسب و ارزشمندی را برای انجام عمل های جراحی فک و صورت برای بیماران و متقاضیان فراهم آورده است.