نمونه اعمال جراحی

زمینه های فعالبت تیم پزشکی ما

عومل گوناگونی مانند عفونت ها و یا تومور ها و یا وارد آمدن ضربه می تواند منجر به آسیب دیدن پرده گوش و کاهش قدرت شنوایی شود. امروزه با استفاده از روش های جدید جراحی گوش، پروتز گذاری در گوش میانی، گروت گذاری و… می توان صدمات واردشده به گوش میانی را بهبود بخشید و قدرت شنوایی بیمار را به میزان قابل توجهی اصلاح کرد.
جراحی بر روی گوش میانی با جراحی زیبایی گوش(اتوپلاستی otoplasti) متفاوت بوده و بیشتر در موارد درمانی کاربرد دارد.

دکتر انوش قهرمانی بعنوان پزشکی با تجربه در زمینه گوش و حلق وبینی در مشهد برای انجام اعمال جراحی در زمینه اصلاح شنوایی با استفاده از جراحی های متنوع گوش میانی آماده ارائه خدمت به بیماران می باشد.