نوبت دهی

 

توجه: در صورتی که بیش از ۴۸ ساعت پس از تعیین نوبت اقدام به کنسل کردن نوبت شود مبلغ پرداخت شده عودت داده نخواهد شد.

برای راهنمای نوبت دهی به اینجا مراجعه فرمایید.

فعلا دسترسی به این قسمت امکان پذیر نیست.